Skip to content

Systeem

 

Verbinding in autonomie, vrijheid in nabijheid

systeem

WAT IS EEN SYSTEEM?

Een systeem is een groep mensen die in samenhang zijn. Zoals bijvoorbeeld een  gezin, een familie, een vriendengroep of collega’s. Ook samengestelde gezinnen zijn een systeem. Tussen een groep mensen bestaat een dynamiek van beïnvloeding. Dit kan positief zijn maar ook een negatieve weerslag hebben op een of meer van de systeemleden. Mensen zijn zich hier meestal niet van bewust. Zo ontstaat en vicieuze cirkel die niet doorbroken kan worden waardoor de problematiek in stand wordt gehouden en kan verergeren. Overtuigingen, dat wat wij vinden, is een belangrijke factor binnen een systeem , maar kunnen leiden tot onbegrip, meningsverschillen en ruzies. Er wordt veel gepraat en gesproken, men lijkt elkaar te begrijpen maar toch verandert er niets.

SYSTEEMSPECIALIST

Systemisch werken is een vorm van psychotherapie waarin de problematiek van de cliënt wordt bekeken van de complexe samenhang van een systeem. Mensen beïnvloeden elkaar, gedachten gevoelens, verwachtingen en gedragingen ontstaan in wisselwerking met de omgeving. Een systeemspecialist richt zich op relaties tussen mensen. Het gaat er niet om wie gelijk heeft, maar om het vinden van een goede manier om elkaar werkelijk te verstaan. Een systeemspecialist is gericht op relaties tussen mensen. Besteedt veel aandacht aan de communicatie tussen mensen en wat men nu precies bedoelt te zeggen. Een systeemspecialist is een expert in dat te benoemen wat niet gezegd kan of mag worden of dat waar geen woorden voor zijn.

meeting
meeting3

De systeemspecialist benadert de psychosociale en psychiatrische problemen van een cliënt altijd in relatie tot zijn omgeving. Klachten kunnen het functioneren van het systeem verstoren en  verstoorde systemen kunnen individuele klachten teweeg brengen en in stand houden. Een systeemspecialist ziet een crisis als een moment van kans.

Een systeemspecialist is een schaap met 5 poten.

Wij zijn opgeleid in zowel de traditionele systeemtherapie als in de aanvullende vakgebieden zoals ervaringsgericht werken, filosofie, voice dialogue en bio energetica. De verdieping en onderbouwen van het handelen wordt gevoed vanuit de filosofie. De systeemspecialist zet de mens als geheel centraal in relatie met zichzelf en de ander.

De systeemspecialist expliceert de verschillen in de betrekkingen waardoor verdieping in de relatie wordt vergroot en de intimiteit toeneemt. Een systeemspecialist is een expert op het gebied van relaties die mens heeft met zichzelf en met anderen.

De systeemspecialist legt het verband tussen de gesproken taal en de taal van het lichaam. Het evenwicht van denken en voelen en doen wordt hersteld door middel van ervaring en lichaamsgerichte interventies. Er wordt een nieuw evenwicht gevonden.

De systeemspecialist kijkt naar wat wel goed gaat en spreekt deze krachten aan zodat de cliënt zich weer tot de klacht weet te verhouden. Omdat de cliënt in zijn kracht komt en het zijn eigen oplossing is geeft het ook een duurzame verandering.

VOOR WIE?

Kortdurende, langer durende of regelmatig terugkerende ingrijpende relationele problemen. Voor mensen die vastlopen in het leven en niet goed weten hoe dit op te lossen.

Wanneer sprake is van  problemen op meerdere terreinen, sociaal, psychisch, psychiatrisch,, maatschappelijk, cultureel, somatisch of spiritueel gebied. Soms zijn problemen al generaties lang in de familie.  Opvoedproblemen, echtscheiding en nieuwe samengestelde gezinnen. In gevallen waarbij men echt niet meer weet wat te doen en waarbij veel hulpverlening betrokken is geweest maar geen langer durende oplossing gevonden is.

Mogelijk liggen de oorzaken van de problemen in het systeem. Een systeemspecialist biedt dan uitkomst. En klacht wordt in samenhang met de cliënt en de omgeving bekeken. De systeemspecialist streeft naar duurzame veranderingen.