Skip to content

Irene Wanders – Systeemspecialist

Sommige problemen gaan niet vanzelf over. Bijtijds professionele hulp inschakelen kan helpen de last te verlichten, escalatie te voorkomen en oplossingen te vinden.

Systeemspecialist Rotterdam en Voorne-Putten

Vroeg of laat krijgt iedereen in zijn of haar leefsysteem weleens te maken met spanningen en problemen. Op zich is dat normaal en onderdeel van het leven. Soms komt het echter voor dat de situatie dermate ernstig is, of lang duurt, dat zij de draagkracht van één of meer gezinsleden, of jezelf, te boven gaat of dreigt te gaan. Dat kan zich op verschillende manieren uiten. Bijvoorbeeld door somberheid, depressieve gevoelens, onzekerheid en weinig zelfvertrouwen. Maar ook door overdreven nervositeit, angstaanvallen, gebrek aan motivatie, energiegebrek en faalangst. Niet zelden kunnen deze klachten leiden tot een burn-out, stress, problemen op het werk en moeilijkheden in de privé-sfeer.

Wat is een systeemspecialist?

Gezinnen

Gezinnen en relaties veranderen. Door de kinderen die in een andere levensfase komen, door ziekte of ander werk en andere verantwoordelijkheden, grootouders die meer en andere zorg nodig hebben.  Men moet leren zich weer opnieuw te verhouden tot de nieuwe situatie. Meestal blijft men in oude patronen hangen waardoor het moeilijk is om een nieuw patroon te ontwikkelen.  Woorden geven aan het verlies en bewust werken aan het nieuwe kan helpend zijn.  In het geval van echtscheidingen kan het ontaarden in een gevecht met de ex partner waar niemand gelukkig van wordt en meestal de kinderen het kind van de rekening zijn.

Of ouders krijgen een nieuwe relatie waarin zijn intens veel geluk ervaren en zij dit hun kinderen ook gunnen. Maar toch lukt het dan niet om het nieuw samengestelde gezin warm en prettig te laten verlopen waarin ieder tot zijn recht komt. Ondanks, of juist dankzij, de goedbedoelende pogingen van de ‘nieuwe ouders’. 

gezin2
relatie2

Samenleven

Onze samenleving is in beweging. De markt van de hulpverlening is meer en meer in beweging en  hulp moet meer en meer gericht zijn op de sociale context waarin de problemen zich voordoen. Een systeemspecialist richt zich op veroorzakende en in standhoudende factoren. De interactie van de cliënt en zijn omgeving staat centraal. In onze snel veranderde maatschappij waarin ook normen en waarden met regelmaat worden aangepast is het zoeken naar hoe men in het leven wil staan.  Zoeken naar waarin men zich comfortabel voelt. Hoe kan en wil ik mij verhouden tot de ander en toch mijzelf blijven? De systeemspecialist helpt met deze zoektocht door de problemen in samenhang te zien.  

PRAKTISCHE INFORMATIE

Lees hier alles over praktische zaken als aanmelden, verwijzing, tarieven, privacy en vergoeding zorgverzekeraars.